Program Dobry Start 300+

 

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.


Dla kogo wsparcie? Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!
• Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
• Świadczenie nie przysługuje na dziecko realizujące przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole, studentom, uczniom szkół policealnych i uczniom szkół dla dorosłych.
• Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Jak otrzymać świadczenie dobry start? Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.


Gdzie złożyć wniosek? Wniosek o świadczenie dobry start można złożyć:
• osobiście ( w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim pod adresem: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 55 – naprzeciwko Urzędu Gminy)
• za pośrednictwem Poczty Polskiej
• przez Internet - bankowość elektroniczna, Emp@tia (Nie ma możliwości wysłania wniosku e-mailem)

Kiedy złożyć wniosek? Wniosek będzie można złożyć już od 1 lipca- drogą elektroniczną , a od 1 sierpnia- drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie? W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start zostanie wysłana na wskazany przez Państwa we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia adres poczty elektronicznej z podanego poniżej adresu:

dobrystart_gopsmm@onet.pl

W przypadku gdy osoba wnioskująca nie wskaże adresu poczty elektronicznej w momencie składania wniosku zostanie poinformowana o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia.

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:26:44 | Data modyfikacji: 2018-06-29 11:56:10.
Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:26:44
Data modyfikacji: 2018-06-29 11:56:10
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak